Lekarz rodzinny Szczecin - NFZ

W Przychodni Szczecińskiej opiekę nad dziećmi i dorosłymi sprawuje lek. Jacek Bujko, specjalista medycyny rodzinnej oraz lek. Marta Korzińska w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, lek. Ewa Gruber w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz lek. Julia Sobkiewicz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. 

 lekarz rodzinny Szczecin

Ukończyłem wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2010 roku a staż podyplomowy w szczecińskim szpitalu MSWiA - w 2011 roku. Rozpocząłem specjalizację z medycyny rodzinnej w ramach rezydentury jako kandydat z najwyższym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Ukończyłem szkolenia dodatkowe w zakresie medycyny rodzinnej w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii oraz jestem laureatem specjalnego bursarium na udział w Światowym Zjeździe Lekarzy Rodzinnych w Lizbonie w 2014 roku. Od 2012 roku działam w grupie Młodych Lekarzy Rodzinnych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz należę do zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych W Polsce. W 2016 roku ukończyłem szkolenie specjalizacyjne zdobywając tytuł specjalisty medycyny rodzinnej oraz dodatkowo ukończyłem szkolenie Leonardo EURACT uzyskując dyplom nauczyciela medycyny rodzinnej. Jestem doktorantem III roku PUM, prowadzę zajęcia ze studentami III i IV roku Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Pracowałem w ponad dwudziestu różnych praktykach medycyny rodzinnej w całej Polsce wykonując zastępstwa za lekarzy rodzinnych. Prywatnie jestem ojcem dwójki dzieci i prowadzę własny klub sportowy.

Zakres konsultacji

 • Choroby dorosłych
 • Choroby dzieci
 • Szczepienia ochronne
 • Badania bilansowe dzieci
 • Badania patronażowe noworodków
 • Antykoncepcja
 • Kontynuacje farmakoterapii
 • Interpretacja badań diagnostycznych
 • Koordynacja politerapii
 • Zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA
 • Zaświadczenia lekarskie

Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ

Lek. Marta Korzińska

lekarze rodzinni w Szczecinie
Ukończyłam Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 roku, staż podyplomowy odbyłam w Szpitalu Specjalistycznym im. profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Podczas studiów angażowałam się w działalność IFMSA oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego, przez rok studiowałam we Włoszech korzystając z programu wymiany studenckiej Erasmus, odbyłam liczne ponadobowiązkowe praktyki za granicą. Specjalizację z Medycyny Rodzinnej rozpoczęłam w 2012 roku, od tego czasu pracuję jako lekarz rodzinny. Poza pracą w POZ świadczę wizyty domowe w Szczecinie, a w sezonie letnim na wybrzeżu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, posiadam szereg certyfikatów (m.in ALS oraz EPLS). W 2017 roku rozpoczęłam studia MBA z Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem członkiem Kolegium Lekarzy rodzinnych, a prywatnie mamą dwójki wspaniałych dziewczynek. 
 
Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ
 

Lek. Ewa Gruber

Szczecin - lekarze rodzinni

Ukończyłam Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2014 roku a staż podyplomowy odbyłam w Szpitalu Specjalistycznym im. profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Podczas studiów angażowałam się w działalność   Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, odbyłam praktyki zagraniczne poszerzając swoją wiedzę i zdobywając doświadczenie. Byłam również członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz współautorem pracy naukowej uhonorowanej pierwszym miejscem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych.  W 2015 roku rozpoczęłam pracę jako lekarz w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w SPSK1 w Szczecinie, gdzie spędziłam półtora roku.   W 2017 roku rozpoczęłam specjalizację z Medycyny Rodzinnej, od tamtego czasu pracuje czynnie jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

 
Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ
 

Lek. Julia Sobkiewicz

lekarz rodzinny w Szczecinie

W 2015 roku ukończyłam II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie a staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie w 2016 roku. Poza obowiązkowymi praktykami wynikającymi z programu studiów odbyłam również praktyki zagraniczne w zakresie chirurgii dziecięcej w Plovdiv w Bułgarii w 2013 roku, a także z medycyny tropikalnej w szpitalu uniwersyteckim w Padangu w Indonezji w 2014 roku. W czasie studiów angażowałam się w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, pełniąc funkcje ogólnopolskie i reprezentując Polskę na międzynarodowych spotkaniach studentów medycyny w Tunezji i na Tajwanie. W 2014 zostałam stypendystką Fundacji Lesława A. Pagi i wzięłam udział w projekcie Liderzy w Ochronie Zdrowia skupiającym studentów i młodych pracowników z branży zdrowotnej. Ukończyłam szkolenie z zakresu badań klinicznych i odbyłam praktyki w ośrodku badań klinicznych w Warszawie i w Londynie. W trakcie stażu uczestniczyłam w studiach podyplomowych z Bioetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a po ukończeniu stażu prowadziłam zajęcia z anatomii prawidłowej dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od listopada 2016 pracuję jako lekarz-zastępca, realizując zastępstwa w przychodniach POZ w całej Polsce, równocześnie szkoląc się w medycynie rodzinnej. 

Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ

 

Newsletter

© 2023 - Przychodnia Szczecińska

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji.

Wykonanie: avangardo.pl

Jacek Bujko - ZnanyLekarz.pl