Lekarze rodzinni

W Przychodni Szczecińskiej opiekę nad dziećmi i dorosłymi sprawują 

Lek. Jacek Bujko

Ukończyłem wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2010 roku a staż podyplomowy w szczecińskim szpitalu MSWiA - w 2011 roku. Rozpocząłem specjalizację z medycyny rodzinnej w ramach rezydentury jako kandydat z najwyższym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Ukończyłem szkolenia dodatkowe w zakresie medycyny rodzinnej w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii oraz jestem laureatem specjalnego bursarium na udział w Światowym Zjeździe Lekarzy Rodzinnych w Lizbonie w 2014 roku. Od 2012 roku działam w grupie Młodych Lekarzy Rodzinnych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz należę do zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych W Polsce. W 2016 roku ukończyłem szkolenie specjalizacyjne zdobywając tytuł specjalisty medycyny rodzinnej oraz dodatkowo ukończyłem szkolenie Leonardo EURACT uzyskując dyplom nauczyciela medycyny rodzinnej. Byłem doktorantem PUM i prowadziłem zajęcia ze studentami III i IV roku Wydziału Lekarskiego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej - musiałem zrezygnować z przyczyn osobistych. Pracowałem w ponad dwudziestu różnych praktykach medycyny rodzinnej w całej Polsce wykonując zastępstwa za lekarzy rodzinnych. Prywatnie jestem ojcem trójki dzieci i prowadzę własny klub sportowy.

Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ

Konsultacje NFZ - UMÓW WIZYTĘ

Lek. Marta Korzińska

Ukończyłam Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 roku, staż podyplomowy odbyłam w Szpitalu Specjalistycznym im. profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Podczas studiów angażowałam się w działalność IFMSA oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego, przez rok studiowałam we Włoszech korzystając z programu wymiany studenckiej Erasmus, odbyłam liczne ponadobowiązkowe praktyki za granicą. Specjalizację z Medycyny Rodzinnej rozpoczęłam w 2012 roku, od tego czasu pracuję jako lekarz rodzinny. Poza pracą w POZ świadczę wizyty domowe w Szczecinie, a w sezonie letnim na wybrzeżu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach, posiadam szereg certyfikatów (m.in ALS oraz EPLS). W 2017 roku rozpoczęłam studia MBA z Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem członkiem Kolegium Lekarzy rodzinnych, a prywatnie mamą dwójki wspaniałych dziewczynek.
 
Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ
 
Konsultacje NFZ - UMÓW WIZYTĘ

 

Lek. Ewa Gruber

Ukończyłam Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2014 roku a staż podyplomowy odbyłam w Szpitalu Specjalistycznym im. profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Podczas studiów angażowałam się w działalność   Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, odbyłam praktyki zagraniczne poszerzając swoją wiedzę i zdobywając doświadczenie. Byłam również członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz współautorem pracy naukowej uhonorowanej pierwszym miejscem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych.  W 2015 roku rozpoczęłam pracę jako lekarz w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w SPSK1 w Szczecinie, gdzie spędziłam półtora roku.   W 2017 roku rozpoczęłam specjalizację z Medycyny Rodzinnej, od tamtego czasu pracuje czynnie jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ
 
Konsultacje NFZ - UMÓW WIZYTĘ
 

Lek. Julia Sobkiewicz

W 2015 roku ukończyłam II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie a staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie w 2016 roku. Poza obowiązkowymi praktykami wynikającymi z programu studiów odbyłam również praktyki zagraniczne w zakresie chirurgii dziecięcej w Plovdiv w Bułgarii w 2013 roku, a także z medycyny tropikalnej w szpitalu uniwersyteckim w Padangu w Indonezji w 2014 roku. W czasie studiów angażowałam się w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, pełniąc funkcje ogólnopolskie i reprezentując Polskę na międzynarodowych spotkaniach studentów medycyny w Tunezji i na Tajwanie. W 2014 zostałam stypendystką Fundacji Lesława A. Pagi i wzięłam udział w projekcie Liderzy w Ochronie Zdrowia skupiającym studentów i młodych pracowników z branży zdrowotnej. Ukończyłam szkolenie z zakresu badań klinicznych i odbyłam praktyki w ośrodku badań klinicznych w Warszawie i w Londynie. W trakcie stażu uczestniczyłam w studiach podyplomowych z Bioetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a po ukończeniu stażu prowadziłam zajęcia z anatomii prawidłowej dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od listopada 2016 pracuję jako lekarz-zastępca, realizując zastępstwa w przychodniach POZ w całej Polsce, równocześnie szkoląc się w medycynie rodzinnej. 

 

Konsultacje prywatne - UMÓW WIZYTĘ

Konsultacje NFZ - UMÓW WIZYTĘ

 

Newsletter

© 2021 - Przychodnia Szczecińska

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji.

Wykonanie: avangardo.pl

Jacek Bujko - ZnanyLekarz.pl