Akty zgonu

Zgon, który nastąpił w szpitalu stwierdzany jest przez lekarza prowadzącego, który także wystawia kartę statystyczną do aktu zgonu.

W przypadku zgonu, który nastąpił poza szpitalem akt zgonu wystawiany jest przez lekarza, który stwierdził śmierć, będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

W innych przypadkach do osoby zmarłej należy wezwać policję, lekarza opiekującego się danym rejonem w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej lub lekarza wyznaczonego do tego celu przez starostę.

Warto również zaznaczyć, że zakłady pogrzebowe często zatrudniają swoich lekarzy do stwierdzenia zgonu.

Starosta szczeciński
Piotr Krzystek

Urząd Miejski
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 225 332

Czekamy na Ciebie
w Przychodniach Szczecińskich

Umów wizytę

OBSERWUJ NAS

ul. Generała Stanisława Maczka 18/3-4

Rejestracja telefoniczna 91 500 10 10

ul. Kwiatkowskiego 1/6-7

Rejestracja telefoniczna 91 500 10 15